CV

 • Geboorteplaats: Tilburg
 • Nationaliteit: Nederlandse
 • Geslacht: Man
 • Burgelijke staat: Ongehuwd
 • Woonplaats: Amsterdam
 • Geb: 14-11-1974 (42 jaar)

Ik zoek

 • Gewenst dienstverband:
 • Vast
 • Gewenst aantal uren:
 • 36-40
 • Beschikbaar vanaf:
 • Per direct
 • Maximale reisafstand (km):
 • 10

Profiel


 Ik ben nu reeds vijftien jaar full time werkzaam in het vastgoed in de regio Amsterdam en dan met name als beheerder van Verenigingen van Eigenaren in Amsterdam en als account manager in het vastgoedmanagement in Amsterdam. Hoewel dit voornamelijk op de woningmarkt was heb ik daarnaast ook contact en ervaring opgedaan in de kantoren- en winkelmarkt. Dit heeft er voor gezorgd dat ik mijzelf behoorlijk breed heb kunnen ontwikkelen bij mijn vorige werkgevers. Na vijftien jaar zou ik graag mijn kennis elders willen gebruiken.

 Als VvE-beheerder en accountmanager vastgoedmanagement ken je alle facetten van het vastgoedbeheer en weet je als geen ander met collega's én huurders/gebruikers/eigenaren om te gaan. Je staat in het midden van de driehoek teamleden-management-klanten. Dat betekent o.a. intern delegeren en rapporteren en extern informatief, adviserend en klantvriendelijk zijn. In mijn bezigheden als VvE-beheerder en accountmanager streven wij namens de relatie naar het uiteindelijke doel, namelijk te zorgen voor grote tevredenheid en plezierige beleving bij de gebruikers en bewoners én voor een optimaal rendement bij de opdrachtgever en/of belegger. Daarnaast heeft ook het contact en overleg met relaties, klanten, eigenaren en huurdersverenigingen etc. gezorgd voor kennis en ervaring in diverse overlegstructuren. Dit betreft zowel woningen als winkels en kantoren. Iedere gebruiker van divers vastgoed heeft zijn eigen wensen en behoeften. Niet iedereen kan hierin zijn zin krijgen en dus is het zaak om voor allen een goed collectief belang op te stellen en uit te voeren. Tenslotte hebben ook de nieuwbouw ontwikkelingen van onze relaties gezorgd voor kennis en ervaring in de complexiteit en problematiek die hierbij naar boven komen.

Vaardigheden

 • Brede interesse en ontwikkeling, analytisch, streven naar oplossingen, leergierig, sociaal, enthousiast, positief.

Werkervaring

 • 2010-heden
 • Woningstichting Eigen Haard
 • Beheerder van Verenigingen van Eigenaren
 • Bij Woningstichting Eigen Haard actief als VvE beheerder voor het coördineren van het beheer van Verenigingen van Eigenaars. Dit zijn VvE’s die zijn ontstaan uit zowel de bestaande bouw als uit de nieuwbouw van Woningstichting Eigen Haard. Hiervoor coördineer ik de administratie en het groot- en dagelijks onderhoud en ondersteun en adviseer ik de besturen van de VvE’s in hun taken. Jaarlijks worden de financiële stukken besproken en vastgelegd op de Algemene Leden Vergadering en worden afspraken op diverse gebieden voor het komende jaar gemaakt.
 • 2008
 • Actys Wonen
 • Beheerder Vastgoed
 • Namens Actys werkzaam in het Amvest woonpluspunt in Hoofddorp. Namens een grote opdrachtgever, Amvest, verzorgen wij als Actys medewerkers namens Amvest vanuit deze woonwinkel het dagelijks beheer en het groot onderhoud. Hier heb ik mij met technische zaken en, naast de vestigingsmanager, ook met commerciële zaken beziggehouden.
 • 2000-2008
 • Actys Wonen
 • Accountmanager Vastgoed
 • Accountmanager Actys Wonen Amsterdam (voorheen Dynamis ABC Vastgoedmanagers). Actys bestaat uit de businessunits Bedrijfsmatig Onroerend Goed (BOG), Retail, Wonen en VvE. Omdat Actys een particuliere vastgoedmanager is bestaat de klantenkring voornamelijk uit institutionele beleggers als pensioenfondsen en vermogenbeheerders. Daarnaast hebben ook een flink aantal particuliere eigenaren het vastgoedmanagement van hun onroerend goed bij Actys ondergebracht. Voor de businessunit Wonen ben ik als accountmanager verantwoordelijk voor een woningportefeuille. De accountmanager is de contactpersoon voor de opdrachtgever. Ik rapporteer en adviseer naar buiten toe naar de opdrachtgever en zorg voor de uitvoer van het beleid van de opdrachtgever en voor interne aansturing van het personeel naar binnen toe in de eigen organisatie. In hoofdlijnen bestaat het takenpakket van vastgoedbeheer uit onderhoud, administratie en verhuur. Naast aansturing en controle van deze disciplines neemt de accountmanager ook het commercieel management voor zijn rekening. Voorbeelden hiervan zijn:
  Marktanalyses. Het opstellen van veranderingen en bewegingen in de vastgoedmarkt en wat dit voor effecten op de portefeuille heeft. Aan de hand hiervan wordt dan een advies gegeven over hoe gevaren mogelijk afgewend kunnen worden of hoe kansen voor de portefeuille optimaal benut kunnen worden.
  Huurprijsvaststelling. Het adviseren en voorstellen van marktconforme huurprijzen. Dit is met name van belang wanneer huurovereenkomsten muteren. Daarnaast wordt er ook geadviseerd bij de jaarlijkse huurverhoging over welke aanzeggingen wettelijk mogen, contractueel mogelijk zijn en wat uiteindelijk voor de portefeuille optimaal is.
  Juridische zaken. Beleggingen in vastgoed heeft als elke vorm van beleggen ook risico’s. Begeleiding van bijvoorbeeld procedures bij de Huurcommissie of bij de Rechtbank worden ook door de accountmanager gedaan. Hierin treedt ik op als vertegenwoordiger van een opdrachtgever en indien noodzakelijk bijgestaan door een advocaat.
  Marketingprojecten. Bijvoorbeeld de eerste verhuur van een (nieuwbouw) complex. Hoe kan het project het beste in de markt gezet worden? Wat zijn de wensen van de markt? Wat zijn de sterke kanten en wat zijn de minder sterke kanten? Wat voor uitstraling dient de mediacampagne te krijgen? In samenwerking met bijvoorbeeld een reclamebureau wordt voor de opdrachtgever een zo efficiënt mogelijke campagne bepaald en wordt hiervoor een budget opgesteld.
  Meerjarenplanningen. In het kader van rendementen op beleggingen is het nodig een langere termijnvisie te hebben. Zo worden meerjarenplanningen opgesteld voor uitgaven (onderhoudskosten) en inkomsten (huur- en andere opbrengsten).
  Overleg met opdrachtgever. Hierin wordt met de opdrachtgever alle aspecten van de gehele portefeuille besproken en worden nieuwe actiepunten uitgezet.
  Overleg met huurders. Met name in appartementencomplexen is wel eens een huurderbelangenvereniging aanwezig. In regelmatig overleg wordt uitgelegd wat het beleid in de toekomst gaat zijn maar wordt er ook geluisterd naar wat er onder de huurders leeft en worden wensen aangehoord en geanalyseerd. Goed contact met de huurders is belangrijk immers zij zijn de betalende klanten van de opdrachtgever!

  Daarnaast is er vaak in een woningblok een winkel- of kantorenkraag aanwezig. Hierdoor heb ik ook ervaring opgedaan in retail- en bedrijfsmatig onroerend goed. Het vastgoedmanagement hiervan kent uiteraard wel enig verschil maar in feite worden dezelfde diensten als eerder hierboven beschreven verlangd en geboden.

Opleiding

 • 1996-1999
 • Biotechnologie
 • Hogeschool van Utrecht
 • 1993-1996
 • Farmacie
 • Universiteit Utrecht
 • 1987-1993
 • VWO
 • Theresia Lyceum

Opleidingsniveau

 • HBO

Talen

(schrijven, spreken, verstaan)

Nederlands: vloeiend, vloeiend, vloeiend
Engels: vloeiend, vloeiend, vloeiend
Duits: voldoende, voldoende, voldoende